Предмет Српски језик и књижевност
Степен стручне спреме VII
Звање Мастер филолог (србиста)
Факултет/школа Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

Предмет Српски језик и књижевност
Степен стручне спреме VII
Звање Професор српског језика и књижевности
Факултет/школа Филолошки факултет, Београд

Предмет Српски језик и књижевност
Степен стручне спреме VII
Звање Професор српског језика и
књижевности
Факултет/школа Филолошки факултет, Београд

Предмет Енглески језик
Степен стручне спреме VII
Звање Професор енглеског језика и књижевности
Факултет/школа  Филолошки факултет, Београд

Предмет Енглески језик
Степен стручне спреме VII
Звање Мастер професор енглеског језика и књижевности
Факултет/школа Филолошки факултет, Beograd