Предмет Рачунари, Мерења у електроници, Електротехнички материјали
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани електротехнички инжењер
Факултет/школа Електротехнички факултет, Beograd

Предмети Електричне инсталације и јаке струје, Електричне инсталације и осветљење, Електрични апарати и уређаји, Електричне мреже и постројења, Електричне инсталације и уређаји на возилима, Основе електротехнике, Електротехнички материјали, Електричне машине на возилима,
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани инжењер електротехнике
Факултет/школа Електротехнички факултет, Beograd

Предмет Програмирање
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани инжењер организационих наука – одсек за информационе системе
Факултет/школа Факултет организационих наукa, Београд

Предмет Електроника, Електроника 1, Електроника 2, Практична настава
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани инжењер електротехнике за електронику и телекомуникације
Факултет/школа Електронски факултет, Ниш

Предмет Примена рачунара у електротехници, Рачунарске мреже и комуникације, Основе аутоматског управљања, Електричне инсталације и уређаји на возилима, Практична настава
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани инжењер електротехнике
Факултет/школа Електротехнички факултет, Београд

Предмет Електрични и електронски системи на возилима – практична настава
Степен стручне спреме VI
Звање Инжењер електротехнике за енергетику
Факултет/школа Висока техничка школа струковних студија, Пожаревац

Предмет Електрични и електронски системи на возилима-теорија, Рачунари и програмирање
Степен стручне спреме VII
Звање Диломирани инжењер електротехнике за микроелектронику
Факултет/школа Електронски факултет, Ниш