Подручја рада

Техничка школа ''Никола Тесла'' у Великој Плани, верификована је за образовање ученика у образовним профилима из подручја рада:

  • Машинство и обрада метала
  • Електротехника
  • Личне услуге

 

Од ове године у нашој школи биће уведени нови образовни профили по систему дуалног образовања:

Бравар заваривач

Механичар моторних возила