Подручја рада

Техничка школа ''Никола Тесла'' у Великој Плани, верификована је за образовање ученика у образовним профилима из подручја рада:

 • Машинство и обрада метала
 • Електротехника
 • Личне услуге

 

Нема више чланака у овој категорији. Ако се приказују поткатегорије, оне могу да садрже чланке.

Поткатегорије

elektrotehnicar racunara 0354 године, 30 ученика

(POVP SC, 4D065)

Ово је једно од атрактивнијих занимања у нашој школи. Образовни профил траје четири године, уписујемо једно одељење од максимум 30 ученика.
Тим стручних професора и добро опремљени кабинети омогућавају да се успешно спроведе доста захтеван план и програм едукације и оспособљавања ученика за:

 • стицање основних знања и вештина из области електротехнике
 • спознавање структуре рачунарских система
 • практично оспособљавање за конфигурисање и монтажу рачунара
 • инсталацију оперативних система и осталог системског софтвера
 • инсталацију корисничких програма
 • спознавање и одабир архитектуре рачунарског система
 • препознавање, проналажење и отклањање кварова компјутерских конфигурација
 • тестирање рачунарских компоненти
 • основне и напредне технике програмирања (C++)
 • формирање, коришћење и ажурирање релационих база података
 • конфигурације и одржавање рачунарских мрежа

Организација наставе

На часовима предавања ученици добијају теоретска знања из општеобразовних и стручних предмета. Теоретска настава се изводи у наменским мултимедијалним учионицама, као и у сопственој учионици коју ученици могу уредити по сопственом нахођењу и тиме свој радни амбијент учинити пријатним и инспиративним, а време проведено у школи лепшим.

Вежбе се одвијају у лабораторијама и кабинетима за рачунаре где ученици практично увежбавају оно сто су радили на теоријским часовима. У извођењу вежби, одељење се дели на две или на три групе што наставу чини веома квалитетном јер наставник сваком ученику може да посвети довољно пажње. То такође омогућује и да сваки ученик ради са својом опремом и уређајима (на пример, у рачунарском кабинету је један ученик за једним рачунаром) .

elektrotehnicar racunara 026Могућности

По завршетку школовања у нашој школи електротехничар рачунара може да упише било који факултет или вишу школу, нарочито техничке струке (информатика, електротехника, машинство, архитектура, математика, физика ...). Независно од даљег школовања, свршени електротехничар рачунара може да се запосли у било којој фирми која директно користи рачунарску опрему у својој делатности као и у фирмама које су индиректно везане за рачунарске и телекомуникационе системе. Такође може започети свој приватни бизнис у домену продаје и сервисирања рачунара, пројектовања и развоја софтвера, услуга везаних за одржавање и пројектовање рачунарских система, рачунарских мрежа и сличног. Могућности запослења се овим не исцрпљују, јер данас је свака област људске делатности на неки начин повезана са рачунарима или их користи. 

Ако изаберете овај образовни профил као смер свог даљег школовања, свакако не можете погрешити иако електротехничар рачунара није лак смер и захтева доста рада и учења. Али, компјутери су садашњост а сигурно и будућност нашег света. "Дигитална" писменост је данас при запошљавању услов без кога се не може рачунати на квалитетније и боље плаћено радно место. ИТ стручњаци (ИТ - информационе технологије) су код нас и у свету, нарочито у развијеним земљама, веома тражени, добро плаћени и цењени.

Зато, ако вам се свиђају рачунари, ако бисте волели себе да видите као цењеног и плаћеног стручњака са интересантним, динамичним али и захтевним занимањем - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА је образовни профил за Вас! 

Прилог

Електротехничар рачунара - предмети по годинама

Стручно веће (наставници) електро групе предмета

Галерија

 

autoelektricari 002

3 године, 30 ученика

(POVP SC, 3E225)

Одавно се истиче потреба за квалификованим радницима, који могу са сигурношћу управљају све сложенијим приступима одржавања и сервисирања моторних возила.

Програм за смер аутоелектричара нуди широк спектар знања и вештина потребних у било којој модерној професији као што су:

 • Познавање рада машинских склопова моторних возила
 • Разумевање функционисања интегрисаних електронских уређаја
 • Провера рад возила путем напредних дијагностичких алата
 • Контрола, дијагноза, подешавање, одржавање и поправка компоненти, уређаја и система у моторним возилима,
 • Инсталирање додатне опреме у возилу

 

 

 

Могућности

autoelektricari 007

Предности овог занимања су:

 • Пуно практичног рада
 • Стичу се знања и вештине на Бошовој дијагностици
 • Школа поседује аутомобил Пежо 306
 • Опремљен сервис у школи
 • Обављање практичне наставе у познатим сервисима
 • Непосредан практичан рад
 • Висока радна дисциплина
 • Обавезна употреба заштитних средстава

Са овим занимањем лако је доћи до запошљавања и самозапошљавања (отварањем сопственог сервиса). Могуће је наставити школовање у струковним студијама или завршити пети степен.

Ако волите аутомобиле, ако волите да се бавите електричним уређајима и склоповима, вредни сте и размишљате о отварању свог сервиса или раду у неком постојећем - АУТОЕЛЕКТРИЧАР је прави образовни профил за Вас!

 

 

 

Галерија

frizeri 0053 године, 30 ученика

(POVP SC, 3P025)

Трогодишњи образовни профил женски фризер је из подручја рада личне услуге. У Техничкој школи ''Никола Тесла'' у Великој Плани постоји већ једну деценију. Сваке године се уписује по 30 ученика који на различите начине, уз практичну и теоријску наставу уче основе овог заната уз примену креативности, умећа и знања. Ученици су подељени у групе и са њима се активно ради. У овај образовни профил се сваке године уписују и ученици са посебним потребама. Досадашња пракса је показала да велики број ученика након завршене школе своја стечена знања настави да примењује у многим фризерским салонима широм Србије.

Талентована деца се препознају још на првим часовима, у првој години, па се њима посвећује посебна пажња како би свој таленат искористили на прави начин. Поред талента и креативности битан фактор је воља која ученицима не недостаје али ни наставницима који се свакодневно усавршавају и прате модне трендове.

Настава

frizeri 003

Школа поседује савремено опремљену радионицу – фризерски салон са свом потребном опремом и материјалима па се може нагласити да су услови за образовање овог профила на високом нивоу. Запослени заједно са ученицима залажу се за неговање овог заната. Такође, проносе добар глас о школи а и о општини Велика Плана широм земље. У школи се доста води рачуна и о корелацији предмета, па наставнице практичне наставе организују угледне и огледне часове са наставницама: хемије, српског језика, ликовне културе, историје, на којима ученици повезују знања стечена у оквиру различитих предмета, али из истих периода.

Признања

Вишегодишње учешће на Републичком такмичењу женских фризера са којих се увек враћамо са наградама добар је показатељ да се упорност и умеће ученика и наставника исплати. Резултатима, начином приступа ученицима и послу, образовни профил женски фризер Техничке школе "Никола Тесла" из Велике Плане, се убраја међу успешније на нашим просторима.

Фризер у данашње време мора да буде добар психолог, као и модеран, креативан саветник, а управо наставнице практичне наставе томе уче своје ђаке. Ако сте креативни, вредни и ако волите свет моде - образовни профил ЖЕНСКИ ФРИЗЕР је управо за Вас!

Галерија

 

4 године, 30 ученика

POVP SC, 4D 065

masincii 001Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање, у трајању од четири године, школује се у нашој школи скоро две деценије. Уписује се једно одељење од 30 ученика.

Наставници стручних и општеобразовних предмета спровођењем наставног плана и програма ученицима омогућавају:

 • - стицање теоријских знања у циљу прорачуна и конструисања машинских елемената, склопова и конструкција,
 • - оспособљавање за израду 3D модела и техничке документације,
 • - стицање теоријских знања о материјалима који се користе у машинству, њиховим карактеристикама, начину добијања и испитивања,
 • - стицање теоријских и практичних знања о технологији израде машинских делова и конструкција као и аутоматизацији производње и
 • - развијање осећаја за одговорност, уредност, организацију, тачност, тимски рад, комуникацију...

Организација наставе

Настава се организује зависно од захтева наставног плана и програма. Код већине стручних предмета ученици се деле у мање групе а часови одржавају у кабинетима или машинској радионици. Кабинети су опремљени потребном рачунарском техником тако да сваки ученик има могућност самосталног рада уз подршку наставника. Остали облици наставе изводе се у одељењским или мултимедијалним учионицама.

За школску 2017/18. годину, школа ће добити и посебно опремљену едукативну радионицу у којој ће се реализовати часови практичне наставе. Изградњу и опремање едукативне радионице донира италијанска фирма СИПЛА с.р.л. у чијем саставу послује ПРОМЕК д.о.о. из Велике Плане, са којим смо остварили успешну сарадњу и приближили концепту дуалног образовања.

Моделирање машинских елемената и кнструкција изводи се применом најсаверменијих софтверских пакета (Auto CAD, Solid WORKS) па је ученик на крају школовања оспособљен да самостално израђује техничку документацију.

Повезивањем наставних тема из различитих предмета ученик може комплетно да сагледа настајање једног производа, од почетне идеје, пројектовања, поступка израде, испитивања, контроле и пласмана на тржишту.

Посебна пажња се посвећује раду са напредним ученицима који имају могућност учешћа на обласним и републичким такмичењима из стручних и општеобразовних предмета.

За ученике који теже усвајају градиво организује се допунска настава и на тај начин посебно посвећује пажња.

Практична настава у трећој и блок настава из моделирања машинских елемената и конструкција у четвртој години делимично се организује у фирми ПРОМЕК д.о.о.

Ученици који покажу најбоље резултате могу после завршеног школовања одмах добити сталан посао.

Могућности

masincii 004По завршетку школовања, образовни профил машински техничар за компјутерско конструсање омогућава ученицима упис на факултете и више школе из области техничких и друштвени наука.

Стечено знање се може применити при раду у свим областима машинске, саобраћајне, енергетске и прерађивачке индустрије где се користе компјутерске технологије.

Уз мало труда, ученици се у току рада могу лако дошколовати за обављање послова из области управљања и рада на савременим аутоматизованим машинским системима.

Такође, са стеченим знањем из области организације рад и маркетинга, рачунара и програмирања, страних језика, стручних и општеобразовних предмета по завршетку школовања, ученик може отворити самосталну фирму и успешно се бавити пројектовањем, произвидњом и сарадњом са пословним партнерима у земљи и иностранству.

Ако волите технику и рачунаре и желите да развијате и стварате нове машинске стеме, определите се и упишите образовни профил машински техничар за компјутерско конструсање.

 

masincii 002

masincii 003

3 године, 15 ученика

POVP SC, 3D 215

masincii 005Образовни профил бравар школује се већ дуго у нашој школи. Уписује се 15 ученика а настава се изводи по програму дуалног образовања.

Током школовања ученицима се омогућава:

 • - стицање знања о врстама машинских делова, склопова и система, њиховој намени и начину функционисања
 • - стицање знања о стандардним машинским деловима и склоповима
 • - оспособљавање за употребу техничке документације
 • - оспособљавање за комплетну израду браварске конструкције различитим поступцима спајања уз употребу одговарајућих техничких средстава
 • - стицање знања о припреми и организацији производње, машинским системима који се користе, одговарајућој контроли и ХТЗ заштити
 • - развијање осећаја за одговорност, тимски рад, уредност, тачност, организацију, комуникацију ...

Ученици са посебним потребама се често одлучују за овај образовни профил зато што им се доста посвећује пажња и помаже да у складу са својим могућностима, савладају основне вештине струке.

Организација наставе

Настава из општеобразовних и стручних предмета изводи се у школи. Према захтевима наставног плана, ученици се деле у групе и тада се рад обавља у кабинетима или мултимедијалним учионицама које су опремљене савременим наставним средствима. Практична настава се обавља у школској радионици и у предузећима и радионицама које су се изјасниле да подржавају концепт дуалног образовања. Обучавање ученика на практичној настави изводи наставник практичне наставе из школе и ментор за практичну наставу задужен од старане прадузећа. Дуалним образовањем повећава се број часова које ученик проводи на пракси и учествује у реализацији целокупног производног програма предузећа. На основу показаног интерсовања, одговорности према раду и стручности послодавaц ће изабрати браваре који ће добити стално запослење.

Наши ученици учествују на окружном и републичком такмичењу из машинске струке и постижу значајне резултате.

Могућности

masincii 006Ученик са овим образовним профилом може наставити школовање у струковним студијама из различитих области. Посао после завршеног школовања се може наћи у радионицама и предузећима из различитих делатности: грађевинарство, аутомобилска и машинска индустрија, индустрија вагона и намештаја, и слично. По завршетку школовања, бравари лако могу завршити обуку за завариваче и обављати веома сложене и одговорне браварске послове у земљи и иностранству. Познавањем и других области које се односе на организацију пословања и сарадњу са другим друштвеним субјектима, бравари могу отворити сопствене радионице и постати успешни млади предузетници.

Уколико волите рад са металом, буку машинских система, бљештаву светлост заваривања и тимски рад - овај образовни профил је идеалан за Вас!

 

3 године, 15 ученика

POVP SC, 3D 205

autoelektricari 002Увек актуелан образовни профил у трајању од три године, може да упише 15 ученика. У току школовања ученицима се омогућава:

 • стицање знања о врстама машинских делова, склопова и система, њиховом наменом и начином рада
 • стицање знања о стандардним машинским деловима и склоповима, начином означавања у техничкој документацији и могућношћу набавке
 • оспособљавање за уочавање и отклањање неисправности у аутомобилским системима
 • оспособљавање за одржавање машинских система
 • познавање потребног прибора и алата за рад, ХТЗ опремом
 • стицање знања о моторима и енергентима који се користе у аутомобилској индустрији
 • развијање осећаја за одговорност, тачност, уредност, организацију, тимски рад комуникацију

Образовни профил је погодан за ученике са посебним потребама јер им омогућава напредовање у складу са могућностима.

Организација наставе

Уколико наставни програм захтева, ученици се деле у групе а настава се одржава у савремено опремљеним кабинетима и мултимедијалним учионицама. Практична настава у првој години се изводи у школској радионици са циљем стицања опших знања која су битна за машинску струку. У другом и трећем разреду ученици обављају практичну наставу у овлашћени сервисима који су потписали уговор о сарадњи са школом. Напредовање ученика на практичној настави прати и оцењује ментор који ради у сервису и наставник практичне наставе из школе. Повезивањем усвојеног знања на часовима технологије образовног профила и других стручних предмета, ученик може тачно да уочи и отклони неисправност у раду моторних возила. Рад у сервису ученицима омогућава сусретање са различитим типовима моторних возила што даје већу могућност за запошљавање по завршетку школовања.

Учешће на такмичењима представља посебан изазов за вредне ученике. Решавањем теоријских тестова и практичним радом могу да упореде своје знање са вршњацима из других школа.

Могућности

autoelektricari 001Након стицања звања аутомеханичар, ученик може наставити школовање у струковним студијама у различитим областима. Сервиси за поправку и одржавање возила, аутомобилска индустрија и друге гране машинства могу запослити аутомеханичаре. Такође, отварање приватног сервиса представља велики изазов за младе аутомеханичаре при чему морају повезати стечена знања из области организације рад, економије, страних језика, рачунара и програмирања и тд.

Ако волите аутомобиле, звук мотора, мирис бензина и самосталност у раду овај образовни профил je идеално занимање за Вас!