3 године, 15 ученика

POVP SC, 3D 205

autoelektricari 002Увек актуелан образовни профил у трајању од три године, може да упише 15 ученика. У току школовања ученицима се омогућава:

  • стицање знања о врстама машинских делова, склопова и система, њиховом наменом и начином рада
  • стицање знања о стандардним машинским деловима и склоповима, начином означавања у техничкој документацији и могућношћу набавке
  • оспособљавање за уочавање и отклањање неисправности у аутомобилским системима
  • оспособљавање за одржавање машинских система
  • познавање потребног прибора и алата за рад, ХТЗ опремом
  • стицање знања о моторима и енергентима који се користе у аутомобилској индустрији
  • развијање осећаја за одговорност, тачност, уредност, организацију, тимски рад комуникацију

Образовни профил је погодан за ученике са посебним потребама јер им омогућава напредовање у складу са могућностима.

Организација наставе

Уколико наставни програм захтева, ученици се деле у групе а настава се одржава у савремено опремљеним кабинетима и мултимедијалним учионицама. Практична настава у првој години се изводи у школској радионици са циљем стицања опших знања која су битна за машинску струку. У другом и трећем разреду ученици обављају практичну наставу у овлашћени сервисима који су потписали уговор о сарадњи са школом. Напредовање ученика на практичној настави прати и оцењује ментор који ради у сервису и наставник практичне наставе из школе. Повезивањем усвојеног знања на часовима технологије образовног профила и других стручних предмета, ученик може тачно да уочи и отклони неисправност у раду моторних возила. Рад у сервису ученицима омогућава сусретање са различитим типовима моторних возила што даје већу могућност за запошљавање по завршетку школовања.

Учешће на такмичењима представља посебан изазов за вредне ученике. Решавањем теоријских тестова и практичним радом могу да упореде своје знање са вршњацима из других школа.

Могућности

autoelektricari 001Након стицања звања аутомеханичар, ученик може наставити школовање у струковним студијама у различитим областима. Сервиси за поправку и одржавање возила, аутомобилска индустрија и друге гране машинства могу запослити аутомеханичаре. Такође, отварање приватног сервиса представља велики изазов за младе аутомеханичаре при чему морају повезати стечена знања из области организације рад, економије, страних језика, рачунара и програмирања и тд.

Ако волите аутомобиле, звук мотора, мирис бензина и самосталност у раду овај образовни профил je идеално занимање за Вас!