Након објављивања списка и сазнања ко је коју школу уписао, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу. Потребна документа су:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
  • Сведочанство о завршеној основној школи
  • Сведочанства последња три разреда основне школе
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Лекарско уверење за упис у средњу школу
  • Дипломе о освојеним наградама (уколико их поседујете)

У школској 2017/2018. години наша школа уписује следеће образовне профиле:

Подручје рада

Образовни профил

Трајање (год)

Бр.уч.

Машинство и обрада метала

Машински техничар за компјутерско конструисање

4

30

Аутомеханичар

3

15

Бравар

3

15

Електротехника

Електротехничар рачунара

4

30

Аутоелектричар

3

30

Личне услуге

Женски фризер

3

30