У школској 2017/2018. години наша школа уписује следеће образовне профиле:

Подручје рада

Образовни профил

Трајање (год)

Бр.уч.

Машинство и обрада метала

Машински техничар за компјутерско конструисање

4

30

Аутомеханичар

3

15

Бравар

3

15

Електротехника

Електротехничар рачунара

4

30

Аутоелектричар

3

30

Личне услуге

Женски фризер

3

30

Comments are now closed for this entry