Већ неколико година траје борба за замену електроинсталација, али је пре неколико дана окончана. Прва зграда датира из 1933. године када је најпре постојала као ОШ ''Моша Пијаде'' а од 1977. године је припала Образовном центру ''Светозар Марковић''.

У свакој организацији, да би она нормално функционисала, потребно је да се знају и поштују одређена правила понашања. Тако је и у нашој школи. Молимо све ученике и запослене да правила прочитају и да их се придржавају, како би школа функционисала а сви ми у њој били безбедни и успешни у свом раду.