Предмет  Хемија, Познавање препарата
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани хемичар за истраживање и развој
Факултет/школа  Природноматематички факултет

 

biljanadincic