Грађанско васпитање

Социологија_са_правима_грађана-converted.pdf

Устав_и_права_грађана.pdf

Филозофија.pdf

Верска настава

KRITERIJUMI_ZA_OCENJIVANJE_psihologija_komunikacije-converted.pdf

КРИТЕРИЈУМИ_ЗА_ОЦЕЊИВАЊЕ_ГЕОГРАФИЈА-converted.pdf

Критеријуми_оцењивања_из_предмета_историја-converted.pdf

Критеријуми_оцењивањасоциологија-converted.pdf