Предмет Историја, Грађанско васпитање
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани
историчар
Факултет/школа Филозофски факултет

 

mirabojic