8. децембра 2022. наставник практичне наставе, Видосава Марковић је одржала угледни час у одељењу III/1, образовног профила машински техничари за компјутерско конструисање.

Обрађивана је наставна јединица – ОБЛИКОВАЊЕ ЛИМА.

У првом делу часа наставник је извршио сазнајну припрему ученика кроз интересантну асоцијацију, чије је коначно решење уједно било и назив наставне јединице. Затим су ученици презентовали теоријски део, који је пратила презентација коју су ученици сами припремили. Средишњи део часа је реализован поделом ученика у групе, с тим што је свака група имала задатак да направи кућицу за птице од лима. Групе су имале различите задатке – кружна кућица за птице, шестоугаона и трапезна.

Атмосфера на часу је била радна, сви ученици су учествовали у практичном раду. Обилазећи ученике и пратећи њихов рад, пружајући им при томе и потребне додатне инструкције, наставник је питањима подстицао ученике да размишљају о свим фазама рада (припрема материјала, исцртавање и обележавање, провера исправности алата, заштита на раду...). Час је завршен са евалуацијом коју су урадили сви ученици и присутни гости.

Часу су присуствовали: педагог Мирјана Милановић, кординатор практичне наставе Весна Станојловић, наставник српског језика Јелица Милићевић, наставник енглеског језика Милица Стојановић, наставник моделирања и технологије обраде Весна Ристић и наставник програмирања Дарко Ивковић. Хвала им пуно на указаном поверењу.

Део атмосфере и ученичке радове можете погледати на сликама у албуму ОВДЕ.