Предмети Механика, Машински елементи, Отпорност материјала, Конструисање, Аутоматизација и роботика
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани машински инжењер
Факултет/школа Машински факултет, Београд

 

branislavtomic