Предмет Машински материјали, Техничко цртање са нацртном геометријом, Технологија обраде, Хемија и машински материјали, Механика 2, Машински елементи, Термодинамика, Испитивање машинских конструкција
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани машински инжењер
Факултет/школа Машински факултет, Београд

 

biljanaradisavljevic