Предмет Примена рачунара у електротехници, Рачунарске мреже и комуникације, Основе аутоматског управљања, Електричне инсталације и уређаји на возилима, Практична настава
Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани инжењер електротехнике
Факултет/школа Електротехнички факултет, Београд

 

ivanmilovanovic