Предмет

Економика и организација предузећа, Књиговодство

Степен стручне спреме VII
Звање Дипломирани економиста
Факултет/школа

Економски факултет, Крагујевац

 

ivanamilovanovic