Машински техничар за компјутерско конструисање

4 године, 30 ученика

POVP SC, 4D06S

masincii 001Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање, у трајању од четири године, школује се у нашој школи скоро две деценије. Уписује се једно одељење од 30 ученика.

Наставници стручних и општеобразовних предмета спровођењем наставног плана и програма ученицима омогућавају:

  • - стицање теоријских знања у циљу прорачуна и конструисања машинских елемената, склопова и конструкција,
  • - оспособљавање за израду 3D модела и техничке документације,
  • - стицање теоријских знања о материјалима који се користе у машинству, њиховим карактеристикама, начину добијања и испитивања,
  • - стицање теоријских и практичних знања о технологији израде машинских делова и конструкција као и аутоматизацији производње и
  • - развијање осећаја за одговорност, уредност, организацију, тачност, тимски рад, комуникацију...

Организација наставе

Настава се организује зависно од захтева наставног плана и програма. Код већине стручних предмета ученици се деле у мање групе а часови одржавају у кабинетима или машинској радионици. Кабинети су опремљени потребном рачунарском техником тако да сваки ученик има могућност самосталног рада уз подршку наставника. Остали облици наставе изводе се у одељењским или мултимедијалним учионицама.

За школску 2017/18. годину, школа ће добити и посебно опремљену едукативну радионицу у којој ће се реализовати часови практичне наставе. Изградњу и опремање едукативне радионице донира италијанска фирма СИПЛА с.р.л. у чијем саставу послује ПРОМЕК д.о.о. из Велике Плане, са којим смо остварили успешну сарадњу и приближили концепту дуалног образовања.

Моделирање машинских елемената и кнструкција изводи се применом најсаверменијих софтверских пакета (Auto CAD, Solid WORKS) па је ученик на крају школовања оспособљен да самостално израђује техничку документацију.

Повезивањем наставних тема из различитих предмета ученик може комплетно да сагледа настајање једног производа, од почетне идеје, пројектовања, поступка израде, испитивања, контроле и пласмана на тржишту.

Посебна пажња се посвећује раду са напредним ученицима који имају могућност учешћа на обласним и републичким такмичењима из стручних и општеобразовних предмета.

За ученике који теже усвајају градиво организује се допунска настава и на тај начин посебно посвећује пажња.

Практична настава у трећој и блок настава из моделирања машинских елемената и конструкција у четвртој години делимично се организује у фирми ПРОМЕК д.о.о.

Ученици који покажу најбоље резултате могу после завршеног школовања одмах добити сталан посао.

Могућности

masincii 004По завршетку школовања, образовни профил машински техничар за компјутерско конструсање омогућава ученицима упис на факултете и више школе из области техничких и друштвени наука.

Стечено знање се може применити при раду у свим областима машинске, саобраћајне, енергетске и прерађивачке индустрије где се користе компјутерске технологије.

Уз мало труда, ученици се у току рада могу лако дошколовати за обављање послова из области управљања и рада на савременим аутоматизованим машинским системима.

Такође, са стеченим знањем из области организације рад и маркетинга, рачунара и програмирања, страних језика, стручних и општеобразовних предмета по завршетку школовања, ученик може отворити самосталну фирму и успешно се бавити пројектовањем, произвидњом и сарадњом са пословним партнерима у земљи и иностранству.

Ако волите технику и рачунаре и желите да развијате и стварате нове машинске стеме, определите се и упишите образовни профил машински техничар за компјутерско конструсање.

 

masincii 002

masincii 003