Електротехничар рачунара

elektrotehnicar racunara 0354 године, 30 ученика

(POVP SC, 4E08S)

Ово је једно од атрактивнијих занимања у нашој школи. Образовни профил траје четири године, уписујемо једно одељење од максимум 30 ученика.
Тим стручних професора и добро опремљени кабинети омогућавају да се успешно спроведе доста захтеван план и програм едукације и оспособљавања ученика за:

 • стицање основних знања и вештина из области електротехнике
 • спознавање структуре рачунарских система
 • практично оспособљавање за конфигурисање и монтажу рачунара
 • инсталацију оперативних система и осталог системског софтвера
 • инсталацију корисничких програма
 • спознавање и одабир архитектуре рачунарског система
 • препознавање, проналажење и отклањање кварова компјутерских конфигурација
 • тестирање рачунарских компоненти
 • основне и напредне технике програмирања (C++)
 • формирање, коришћење и ажурирање релационих база података
 • конфигурације и одржавање рачунарских мрежа

Организација наставе

На часовима предавања ученици добијају теоретска знања из општеобразовних и стручних предмета. Теоретска настава се изводи у наменским мултимедијалним учионицама, као и у сопственој учионици коју ученици могу уредити по сопственом нахођењу и тиме свој радни амбијент учинити пријатним и инспиративним, а време проведено у школи лепшим.

Вежбе се одвијају у лабораторијама и кабинетима за рачунаре где ученици практично увежбавају оно сто су радили на теоријским часовима. У извођењу вежби, одељење се дели на две или на три групе што наставу чини веома квалитетном јер наставник сваком ученику може да посвети довољно пажње. То такође омогућује и да сваки ученик ради са својом опремом и уређајима (на пример, у рачунарском кабинету је један ученик за једним рачунаром) .

elektrotehnicar racunara 026Могућности

По завршетку школовања у нашој школи електротехничар рачунара може да упише било који факултет или вишу школу, нарочито техничке струке (информатика, електротехника, машинство, архитектура, математика, физика ...). Независно од даљег школовања, свршени електротехничар рачунара може да се запосли у било којој фирми која директно користи рачунарску опрему у својој делатности као и у фирмама које су индиректно везане за рачунарске и телекомуникационе системе. Такође може започети свој приватни бизнис у домену продаје и сервисирања рачунара, пројектовања и развоја софтвера, услуга везаних за одржавање и пројектовање рачунарских система, рачунарских мрежа и сличног. Могућности запослења се овим не исцрпљују, јер данас је свака област људске делатности на неки начин повезана са рачунарима или их користи. 

Ако изаберете овај образовни профил као смер свог даљег школовања, свакако не можете погрешити иако електротехничар рачунара није лак смер и захтева доста рада и учења. Али, компјутери су садашњост а сигурно и будућност нашег света. "Дигитална" писменост је данас при запошљавању услов без кога се не може рачунати на квалитетније и боље плаћено радно место. ИТ стручњаци (ИТ - информационе технологије) су код нас и у свету, нарочито у развијеним земљама, веома тражени, добро плаћени и цењени.

Зато, ако вам се свиђају рачунари, ако бисте волели себе да видите као цењеног и плаћеног стручњака са интересантним, динамичним али и захтевним занимањем - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА је образовни профил за Вас! 

Прилог

Електротехничар рачунара - предмети по годинама

Стручно веће (наставници) електро групе предмета

Галерија