Важно: да бисте евидентирали стручно усавршавање преко форми које су у табели дате, морате да будете улоговани у школски G Suite налог.

 

Форма за евиденцију  Опис 
 1. Огледни час  
 2. Угледни час  
 3. Екстерно усавршавање Акредитовани семинари одобрени од ЗУОВ, онлајн семинари
 4. Интерно стручно усавршавање у школи
Обуке и стручна предавања која су усмерена на осавремењавању рада школе. Приказ блога, сајта, друштвених мрежа и осталих мултимедијалних садржаја. Садржи организацију, презентацију, дискусију и анализу могућности примене у пракси.
 5. Излагање са стручних усавршавања Излагање на састанцима стручних органа, које се доноси на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе (радионице, акредитовани семинар, скуп, обуке....)
 6. Примена наученог са семинара  
 7. Радионице са ученицима и родитељима Углавном попуњава педагог и/или одељењски старешина
 8. Такмичења
 
 9. Организовање приредби и других активности  
 10. Школски часопис  
 11. Маркетинг школе - ПР Однос са јавношћу, медијско и/или мултимедијално представљање школе
 12. Маркетинг школе - сајт Активности везане за школски сајт: администрирање сајта, писање чланака ...
 13. Тимови Ваш рад у тимовима школе. Доказ Ваших активности су записници и извештаји о раду на основу годишњег плана рада тима.
 14. Стручна већа Ваш рад у стручним већима. Доказ Ваших активности су записници и извештаји о раду на основу годишњег плана рада стручног већа.
 15. Рад са младима Извођење наставе на којој је присутан студент или приправник са ментором, консултације, заједничко анализирање наставе, подучавање, разговори и вођење документације.
 16. Спровођење завршног испита у основној школи Ако сте били супервизор, дежурни наставник или сте прегледали тестове
 17. Стручне посете и студијска путовања Стручно путовање, у смислу правилника о сталном стручном усавршавању, јесте путовање организовано у земљи или иностранству ради унапређивања знања и искуства у оквиру струке, односно професије наставника.
 18. Приказ књиге, приручника других аутора Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа и дидактичког материјала других аутора, а из области образовања и васпитања.
 19. Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у установи Писање пројеката - координатор, члан пројектног тима, учешће у пројектима од националног значаја или пројектима локалне самоуправе, сарадња са друштвеном средином
 20. Стручни скупови Установе и удружења, тј. организатори стручног скупа, могу да организују стручне скупове у следећим облицима: конгрес, сабор, дани, сусрети, конференција, симпозијум, округли сто, трибина и вебинар. Дан учешћа на стручном скупу носи вредност једног бода.