Женски фризер

frizeri 0053 године, 30 ученика

(POVP SC, 3P02S)

Трогодишњи образовни профил женски фризер је из подручја рада личне услуге. У Техничкој школи ''Никола Тесла'' у Великој Плани постоји већ једну деценију. Сваке године се уписује по 30 ученика који на различите начине, уз практичну и теоријску наставу уче основе овог заната уз примену креативности, умећа и знања. Ученици су подељени у групе и са њима се активно ради. У овај образовни профил се сваке године уписују и ученици са посебним потребама. Досадашња пракса је показала да велики број ученика након завршене школе своја стечена знања настави да примењује у многим фризерским салонима широм Србије.

Талентована деца се препознају још на првим часовима, у првој години, па се њима посвећује посебна пажња како би свој таленат искористили на прави начин. Поред талента и креативности битан фактор је воља која ученицима не недостаје али ни наставницима који се свакодневно усавршавају и прате модне трендове.

Настава

frizeri 003

Школа поседује савремено опремљену радионицу – фризерски салон са свом потребном опремом и материјалима па се може нагласити да су услови за образовање овог профила на високом нивоу. Запослени заједно са ученицима залажу се за неговање овог заната. Такође, проносе добар глас о школи а и о општини Велика Плана широм земље. У школи се доста води рачуна и о корелацији предмета, па наставнице практичне наставе организују угледне и огледне часове са наставницама: хемије, српског језика, ликовне културе, историје, на којима ученици повезују знања стечена у оквиру различитих предмета, али из истих периода.

Признања

Вишегодишње учешће на Републичком такмичењу женских фризера са којих се увек враћамо са наградама добар је показатељ да се упорност и умеће ученика и наставника исплати. Резултатима, начином приступа ученицима и послу, образовни профил женски фризер Техничке школе "Никола Тесла" из Велике Плане, се убраја међу успешније на нашим просторима.

Фризер у данашње време мора да буде добар психолог, као и модеран, креативан саветник, а управо наставнице практичне наставе томе уче своје ђаке. Ако сте креативни, вредни и ако волите свет моде - образовни профил ЖЕНСКИ ФРИЗЕР је управо за Вас!

Галерија