Аутомеханичар

3 године, 15 ученика

(POVP SC, 3D20S)

 

autoelektricari 002Образовни профил Аутомеханичар је занимање засновано на принципу дуалног образовања, што значи да се део наставе обавља у школи, а други део у аутосервису или сродној организацији која има квалитетну технологију и услове за одговарајућу праксу.

Знања која се стичу кроз процес наставе

• Дијагностика и отклањање неисправности на моторном возилу механичким путем
• Дијагностика и отклањање неисправности на моторном возилу помоћу дијагностичког уређаја
• Сервисирање возила у току експлоатације – превентивно одржавање, редовни сервис
• Вршење контроле исправности моторних возила

Предности школовања по овом моделу

• Сарадња школе и аутосервиса у обуци ученика
• Квалитетна пракса уз употребу савремене технологије и уз подршку обучених инструктора
• Занимање је тражено од стране домаћих и страних послодаваца
• Стичу се радне навике, правилан однос према послу и колегама
• Стичу се знања заштите на раду и примењују се у току школовања

mehanicar1 400

Пракса се обавља

  • Један дан недељно у првој години школовања
  • Два дана недељно у другој години школовања
  • Три дана недељно у трећој години школовања

Могућности

Сервиси за поправку и одржавање возила, аутомобилска индустрија и друге гране машинства имају константну потребу за механичарима моторних возила. Такође, отварање приватног сервиса представља велики изазов за младе механичаре при чему морају повезати стечена знања из области организације рада, економије, страних језика, рачунара и програмирања итд. Наставним планом је предвиђен предмет "предузетништво", тако да се у овом смеру стичу основна знања за покретање сопственог посла.

Ако волите аутомобиле, звук мотора, мирис бензина и самосталност у раду овај образовни профил je идеално занимање за Вас!

 

autoelektricari 001