Поштовани ученици и родитељи,

Желимо да вас обавестимо да су 12.5.2020. године све школе добиле допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у вези организације рада средњих школа за завршетак другог полугодишта школске 2019/2020. године.

''Закључна оцена на крају године се изводи на сличан начин као и када се настава реализовала на уобичајен начин. Потребно је проценити ниво остварености образовно-васпитних исхода, знања, вештина и ставова, самосталност и одговорност у раду као и рад током целе школске године. Изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у средњој школи дата је могућност да број оцена може бити мањи од четири због ванредне ситуације изазване епидемијом.''

Веома је важно нагласити да је ученицима дата могућност да ''уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу да усмено одговарају у школи, и то у првој недељи јуна они који су у завршним разредима, а остали ученици од друге недеље јуна до завршетка наставе – 19. јуна. Усмено испитивање се организује у групама мањим од 10 ученика у учионици.''

Како је неопходно да школа обезбеди посебне услове, јер је епидемија корона вируса још увек на снази, молимо све ученике да озбиљно схвате и поштују упутства наставника, првенствено одељењских старешина. Након предложених закључних оцена, изјаснићете се да ли желите да дођете у школу у јуну како би евентуално одговарали за већу оцену. У школи ћемо направити распоред долазака ученика, о чему ће вас обавестити одељењски старешина.

Сви ученици и запослени у школи су у ОБАВЕЗИ да носе заштитне маске као и да редовно спроводе мере личне хигијене!