Испитна питања можете да преузмете и као pdf документе:

II година

III година

IV година

II година

 1. Алгоритми. Агоритамски симболи. Дијаграм тока, цртање.
 2. Алгоритми. Агоритамски симболи. Линеарна алгоритамска структура.
 3. Алгоритми. Агоритамски симболи. Разграната алгоритамска структура.
 4. Алгоритми. Агоритамски симболи. Циклична алгоритамска структура.
 5. Структура програмског језика. Најједноставнији програм у језику C.
 6. Основни типови, променљиве, декларација, иницијализација.
 7. Основни типови, променљиве, декларација. Улаз/излаз.
 8. Оператори језика. Оператори доделе вредности.
 9. Оператори језика. Аритметички оператори.
 10. Оператори језика. Релацијски оператори.
 11. Оператори језика. Логички оператори.
 12. Оператори језика. Бит оператори.
 13. Оператори језика. Додатни оператори доделе вредности.
 14. Оператори језика. Оператори инкрементирања и декрементирања.
 15. Ток извршавања. Наредбе разгранате структуре. if наредба.
 16. Ток извршавања. Наредбе разгранате структуре. case наредба.
 17. Ток извршавања. Наредбе цикличне структуре. for наредба.
 18. Ток извршавања. Наредбе цикличне структуре. while наредба.
 19. Ток извршавања. Наредбе цикличне структуре. do while наредба.
 20. Функције. Декларација функције.
 21. Функције. Дефиниција функције.
 22. Функције. Позив функције.
 23. Функције. Тип повратне вредности, параметри, return наредба.
 24. Низови. Декларација, цртање дијаграма низа у меморији.
 25. Низови. Декларација, приступ елементу низа.
 26. Низови. Декларација, пролаз кроз низ.
 27. Низови. Декларација, минимум и максимум низа.

III година

 1. Низови. Линеарно и бинарно претраживање низова.
 2. Низови. Минимум и максимум низа.
 3. Низови. Сортирање низа.
 4. Матрице. Декларација, приступ елементу. Пример.
 5. Матрице. Декларација, пролаз кроз матрицу. Пример.
 6. Матрице. Квадратне матрице. Дијагонале, пролаз.
 7. Матрице. Квадратне матрице. Троуглови испод и изнад дијагонала, пролаз.
 8. Поинтери. Декларација, усмеравање на променљиву. Дијаграми.
 9. Поинтери. Приступ меморији преко поинтера. Дијаграми.
 10. Поинтери. Поинтери и низови, адресна аритметика. Пример.
 11. Поинтери. Оператори new и delete.
 12. Функције. Декларација, пример.
 13. Функције. Дефиниција, пример.
 14. Функције. Позив, пример.
 15. Функције. Параметри. Пренос параметара преко вредности и референце. Пример.
 16. Функције. Низови као параметри функције. Пример.
 17. Стрингови. Декларација, дијаграм, пример.
 18. Стрингови. Функције које примају стригове. Пример.
 19. Стрингови. Пролаз кроз стринг. Пример.
 20. Структуре. Дефиниција, променљиве типа структуре. Пример.
 21. Структуре. Поља, статичке и динамичке променљиве, приступ пољима. Пример.
 22. Структуре. Низови типа структуре. Приступ, пример.
 23. Датотеке (фајлови). Приступ датотеци. Текстуални фајлови. Пример.
 24. Датотеке (фајлови). Приступ датотеци. Бинарни фајлови. Пример.
 25. Датотеке (фајлови). Бинарни фајлови. fread и fwrite функције. Пример.

IV година

 1. ООП. Основни концепти.
 2. ООП. Класе и објекти.
 3. ООП. Методе и чланови подаци.
 4. ООП. Енкапсулација. Private, protected и public делови класе.
 5. ООП. Конструктори и деструктори.
 6. ООП. Енкапсулација. Set и get методе.
 7. ООП. Наслеђивање. Извођење класа и доступност чланова кроз хијерархију
 8. ООП. Наслеђивање. Конструктори и деструктори кроз хијерархију класа
 9. ООП. Наслеђивање. Полиморфизам.
 10. ООП. Наслеђивање. Апстрактне класе и интерфејси.
 11. Windows оперативни систем. Основни визуелни елементи.
 12. Windows апликација. Основне компоненте.
 13. Windows апликација. Главни мени, дугме. Догађаји и њихово програмирање.
 14. Базе података. Најпознатији актуелни RDBM системи.
 15. Базе података. Табеле и везе међу њима.
 16. Базе података. Релациони модел.
 17. Базе података. Табеле. Примарни кључ.
 18. Базе података. Табеле. Спољни кључ.
 19. Базе података. Табеле. Референцијални интегритет.
 20. Базе података. SQL. SELECT наредба.
 21. Базе података. SQL. INSERT наредба.
 22. Базе података. SQL. UPDATE наредба.
 23. Базе података. SQL. DELETE наредба.
 24. Базе података. Client-Server архитектура. Улога RDBM система у C/S архитектури.