Испитна питања можете да преузмете и као pdf документе:

II година

III година

IV година

II година

 1. Хардвер и софтвер, програмски језици, синтакса и семантика програмског језика.

 2. Компајлер, линкер, развојно окружење.

 3. Дефиниција и задатак алгоритма. Графички запис.

 4. Анализа проблема. Етапе решавања задатка. Провера исправности.

 5. Алгоритми. Дијаграм тока.

 6. Структура програмског језика. Структура програма.

 7. Кључне речи, идентификатори, константе и променљиве.

 8. Основни типови података. Унос и приказ података.

 9. Оператори језика. Оператори доделе вредности.

 10. Оператори језика. Аритметички оператори.

 11. Оператори језика. Релацијски оператори.

 12. Оператори језика. Логички оператори.

 13. Оператори језика. Бит оператори.

 14. Оператори језика. Додатни оператори доделе вредности.

 15. Оператори језика. Оператори инкрементирања и декрементирања.

 16. Стандардне функције.

 17. Ток извршавања. if наредба.

 18. Ток извршавања. case наредба.

 19. Ток извршавања. Циклуси.

 20. Ток извршавања. for петља.

 21. Ток извршавања. while и do while петља.

 22. Дефиниција и декларација низа.

 23. Иницијализација низа.

 24. Приступ елементима низа, претраживање.

 25. Сортирање низа, минимални и максимални елемент.

 

III година

 1. Функције. Декларација (прототип) функције.

 2. Функције. Формални и реални параметри.

 3. Функције. Дефиниција функције. Пример.

 4. Функције. Пренос параметара преко вредности.

 5. Функције. Пренос параметара преко референце.

 6. Функције. Default параметри.

 7. Функције. Локалне и глобалне променљиве.

 8. Функције. Рекурзивне функције.

 9. Поинтери. Декларација.

 10. Поинтери. Приступ преко поинтера.

 11. Поинтери. Поинтери и низови.

 12. Поинтери. Поинтери на функције.

 13. Матрице. Декларација. Приступ елементу матрице.

 14. Матрице. Иницијализација матрице.

 15. Матрице. Квадратне матрице.

 16. Матрице. Проласци кроз матрицу.

 17. Стрингови. Декларација.

 18. Стрингови. Приступ преко индекса и поинтера.

 19. Стрингови. Основне функције за рад са стринговима.

 20. Модуларно програмирање. Креирање модула.

 21. Низови. Секвенцијално претраживање.

 22. Низови. Бинарно претраживање.

 23. Низови. Сортирање. Bubble sort алгоритам.

 24. Структуре. Декларација.

 25. Структуре. Структуре и поинтери.

 26. Динамичка додела меморије.

 27. Динамички низови.

 28. Поинтерска листа. Креирање листе.

 29. Поинтерска листа. Пролазак кроз листу.

 30. Поинтерска листа. Убацивање и избацивање чворова.

 31. Поинтерска листа. Двоструко спрегнута поинтерска листа.

 32. Бинарно стабло. Убацивање чворова.

 33. Бинарно стабло. Пролазак кроз бинарно стабло.

 34. Датотеке. Приступ датотеци.

 35. Датотеке. Снимање података у датотеку.

 36. Датотеке. Учитавање података из датотеке.

 

IV година

 1. Структура података – ред (queue). Основне операције.

 2. Структура података – стек (stack). Основне операције.

 3. Структура података – ред (queue). Имплементација преко поинтерске листе.

 4. Структура података – стек (stack). Имплементација преко поинтерске листе.

 5. ООП. Основни концепти.

 6. ООП. Класе.

 7. ООП. Методе и чланови подаци.

 8. ООП. Енкапсулација. Private, protected и public делови класе.

 9. ООП. Конструктори и деструктори.

 10. ООП. Преклапање оператора.

 11. ООП. Наслеђивање.

 12. ООП. Полиморфизам.

 13. Обрада изузетака.

 14. Базе података. Најпознатији актуелни RDBM системи. Табеле и везе међу њима.

 15. Базе података. Релациони модел.

 16. Базе података. Табеле. Примарни кључ.

 17. Базе података. Табеле. Спољни кључ.

 18. Базе података. Табеле. Референцијални интегритет.

 19. Базе података. SQL. SELECT наредба

 20. Базе података. SQL. INSERT наредба

 21. Базе података. SQL. UPDATE наредба

 22. Базе података. SQL. DELETE наредба

 23. Базе података. Client-Server архитектура. Улога RDBM система у C/S архитектури

 24. Базе података. Успостављање везе са одређеним извором података. Connection string.

 25. Базе података. Клијентски (презентациони) слој и његова улога.