За израду завршног пројекта из програмирања од користи вам може бити следеће:

PMOV.pdf - Скрипта помоћу које ћете лакше израдити модел информационог система. Прочитати поглавље 4.

projekat.zip - Шаблон Word документа који ће вам олакшати израду пројектне документације.