Објектно оријентисано програмирање (Object Oriented Programming, OOP) је релативно нови приступ у реализацији софтвера, настао као одговор на софтверску кризу, а који у основи има настојање да се реалан свет на природан начин моделује програмским кодом.

Објектно оријентисано програмирање заснива се на четири основна концепта:

  • апстрактни типови података
  • енкапсулација
  • наслеђивање
  • полиморфизам

 

Апстрактни типови података су један од основних концепата Објектно Оријентисаног Програмирања (ООП). Тај концепт практично значи да програмер, као корисник језика, може да дефинише неки свој тип који ће бити потпуно равноправан са свим другим, у језик уграђеним типовима. То је концепт који подржава идеју да се објекти и ентитети реалног света на што природнији и лакши начин моделују и представе у софтверском коду.

У програмском језику C++ апстрактни типови података се реализују преко класа (class). Класа је описана својим атрибутима (особинама, тј. пољима) и операцијама (акцијама, тј. функцијама).

Даље у овом тексту даћемо неколико примера дефиниције и коришћења класа. Почећемо са врло једноставним примерима, а затим ћемо их постепено "закомпликовати". Већина ових примера су урађени, или ће бити рађени на часовима вежби из Програмирања.

Такође, следећи линкови вам могу бити од користи:

http://sh.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/classes/

Погледајте и ове фајлове: klase.pdf , OOP.ppt

Питање за наставника ...